Центар за семејна медицина Медицински факултет Скопје

1. чекор - отварање Ваш профил.
Регистрирајте се во горниот десен агол.
Лозинката мора да биде минимум 8 карактери.
Доколку сте регистрирани, најавете се.

ЕдукацијаДоколку не сакате да го симнете програмот "ZOOM", можете да пристапите преку вашиот пребарувач со кликнување на линкот што ќе го добиете преку мејл. На ново отворениот прозор за активирање на програмот ќе притиснете на копчето "cancel" и потоа на "join from your browser."

Едукацијата ќе се одвива on-line во времетраење од 2:30 часа.

Ве молиме изберете термин за едукација. Дополнително на веб страната ќе има линк во дадениот термин за да се приклучите преку Zoom.us Потребно е да го симнете програмот Zoom.us

Едукацијата е акредитирана во ЛКМ со 2 бода и сертификатот ќе го добиете на меил. Сертификатите ќе се испратат на емаил адресите кои ќе ги наведете во профилот по завршување на работилниците.